Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Đồi Thông Hai Mộ - Thơ Song Quang


Thơ Cảm Tác: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Hồng Vân
Tiếng Hát: Phương Dung
Thực Hiện: Giongangiang