Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Biệt Tăm Nắng Hè


Tôi đi nhặt lại nắng hè
Tiếng ru còn vọng của ve một thời
Xứ người hè tím khung trời
Tìm đâu phượng đỏ mắt ngời năm xưa

Tôi đi hứng giọt sương mưa
Chợt nghe giá buốt đong đưa cuộc tình
Xứ người tím cả bình minh
Hè ơi đừng nhé! Tội linh hồn này

Tôi đem phượng nhốt vào tay
Tím ngắt dòng máu đọng chai tim hằn
Xứ người hè đến nhập nhằng
Tím trời ôm bóng biệt tăm nắng hè!

Kim Oanh