Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Thơ Tranh: Cắt Rời Nỗi Nhớ


Thơ: Phạm Hồng Ân
Thơ Tranh: Kim Oanh