Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Ý Lan

1/ Thơ: Luân Hoán - Thơ Tranh Kim Oanh


2/ Họa Thơ của Luân Hoán: Phạm Tương Như - Thơ Tranh: Kim Oanh2/ Chiều Tím - Sáng Tác Đan Thọ - Ý Lan Trình Bày