Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Giáo Đường Im Bóng!


Giáo đường im lắng trong bóng đêm,
Có kẻ co ro trọ góc thềm
Chờ hồi chuông sớm thong thả đỗ,
Ấm lòng trút nỗi khổ cô miên
Thánh Giá vươn cao rõ thiêng liêng
Mầu nhiệm Chúa ôm hết lụy phiền

Ban cho con Chúa niềm vui sống
Hồng ân Thiên Chúa thật vô biên!

Thơ: Kim Oanh  
Hình Ảnh : Biện Công Danh
- Saint Patrick's Cathedral,Auckland