Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Giáo Đường Im Bóng!Giáo đường im lắng trong bóng đêm,
Có kẻ co ro trọ góc thềm


Chờ hồi chuông sớm thong thả đổ,
Ấm lòng trút nỗi khổ cô miên


Thánh Giá vươn cao rõ thiêng liêng
Mầu nhiệm Chúa ôm hết lụy phiền
Ban cho con Chúa niềm vui sống

Hồng ân Thiên Chúa thật vô biên!Thơ: Kim Oanh
Hình Ảnh : Biện Công Danh - Saint Patrick's Cathedral,Auckland