Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Một Đóa Hoa Trăng


Thơ: Nguyễn Đức Tri Tâm
Thơ Tranh: Kim Oanh