Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Thơ Tranh: Dốc Xưa


Thơ: Tiểu Vũ Vi
Thơ Tranh: Kim Oanh