Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Ảo ẢnhKhát khao ảo ảnh cuộc đời
Tình yêu chôn giấu suốt đời khó thưa
Thả lời tuôn những giọt mưa
Trôi theo dòng nước duyên thừa xót đau

Kim Oanh