Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Với Quỳnh Lỡ Hẹn - Hoa Mệnh Bạc​


          (Thanh:Họa Sĩ Thanh Trí)

Xướng: Với Quỳnh Lỡ Hẹn

Trăng cũng vừa sang gió thoảng rồi
Chỉ còn … chưa thấy nữa mà thôi
Nôn nao hé nụ còn mơ nguyệt
Bẽn lẽn vùi hương chỉ đợi người
Thấm đẫm sương khuya hoen khóe mắt
Men chàng lạnh cóng tủi bờ môi
Quá thì ai lãm em đành nở
Ngơ ngác sao khuya dạt giữa trời.

Phan Tự Trí
***
Bài họa:
Hoa Mệnh Bạc​

Thương Quỳnh lặng lẽ úa phai rồi
Ánh nguyệt cợt đùa héo hắt thôi
Cố giữ hương lòng tha thiết mộng
Mãi gìn dáng ngọc luyến lưu người
Bao mùa hương thắm trao ngời dạ
Mấy bận sắc nhòa mím chặt môi
Thôi tiếc mà chi hoa mệnh bạc
Lìa mau phó thác ý do trời.

Kim Oanh