Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Chờ Gió Mới - Bến Nước Mười Hai


Chờ Gió Mới


Đời người như chiếc lá trôi sông
Xa xứ bấp bênh nước ngược dòng
Cố chống cố chèo không định hướng
Tự do mơ ước ánh quang hồng
Bốn mươi năm biệt sầu ly cách
Quê cũ xa vời mòn mỏi trông
Nhớ bến căng buồm chờ gió mới
Xuôi về ta tắm lại ao trong

Kim Oanh

Melbourne 5/2016

Bến Nước Mười Hai
(Mến tặng Cô Chín)

Nước bạc xa nguồn vạn nhánh sông
Hòa tan bản sắc hợp chung dòng
An lành vẩn đục khi chua ngọt
Ấm lạnh buồn vui lúc tím hồng
Mượn bến bờ kia thêm sức sống
Thương ngày tháng nọ mất người trông
Vầng dương ngả bóng tình hoài cố
Gái Việt muôn đời giữ tuyết trong.

Cao Linh Tử
25/4/2017

 Gió Mới

Chiếc lá bên đời đỗ nhánh sông
Ngày qua tháng lụn vẫn xuôi dòng
Ly tan nhạc phổ hòa cung vọng
Cám cảnh ân đời dõi mắt trông
Lý tưởng gieo mầm hoa sắc mới
Tự do mở lối ánh quang hồng
Trời quê lữ khách lòng khao khát
Tắm khúc sông dài nước mát trong 

Mai Thắng
 170501

Nỗi Lòng Xa Xứ 

Sao lại ví đời lá lạc sông!
Ngược xuôi vất vả biết bao dòng?
Quê nhà tâm mẹ luôn hoài vọng,
Đất khách lòng ai mãi ngóng trông.
Nỗi nhớ dâng trào dòng máu đỏ,
Niềm thương khắc đậm trái tim hồng.
Dẫu xa ngàn dặm đường ngăn trở,
Hình bóng tan chìm trong mắt trong.

Hoành Trần
1/5/17