Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Kỷ Niệm Bà Ngoại Và Má Nhân Ngày Hiền Mẫu 2017

  Ngày Má qua Mỹ thăm Bà Ngoại ở Nhà Cậu Bảy


Bà Ngoại 91 tuổi
Má 1994
1997 nhà BaMá Reservoir
Sân trước nhà Bamá
 Phòng ăn
 Tết 

Hôm nay Ngày Hiền Mẫu, con lưu những hình ảnh này để tưởng nhớ Ngoại và Má.
Tiếc là Bà Nội mất sớm, di ảnh chỉ có một tấm để thờ. Năm Mậu Thân nhà cháy
hình Nội không còn. 
Nhưng trong lòng con mãi mãi không quên vì con đã thắp nhang cho Nội hàng ngày từ khi con còn nhỏ xíu. Gương mặt nhân từ của Nội in đậm trong tâm trí của con.

Chúc Nội Ngoại Má trong Ngày Hiền Mẫu
Thật an vui hạnh phúc Cõi Thiên Đàng
Nhờ tình Đức Mẹ Maria phúc ân ban
Con tạ ơn với vô vàn kính nguyện!

Con Kim Oanh