Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Say Tình


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh