Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Trầm Vân Mừng Sinh Nhật Kim Oanh


Chúc mừng Kim Oanh
Sinh nhật trọn vui
Nến hồng thắp sáng
Rạng rỡ nụ cười

Đời thêm một tuổi
Là thêm phước trời
Hạnh phúc an khang
Lộc nghiêng cành biếc
Bước đời thênh thang
Niềm vui nối nhịp

Hồn thơ lai láng
Nhẹ cánh thơ bay
Bạn bè quí mến
Tình nghĩa tràn đầy
Nâng ly rượu chúc
Mừng sinh nhật say

Trầm Vân