Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Tuyệt Cú 絕 句 - Giả Đảo


絕 句 Tuyệt Cú

二 句 三 年 得 , Nhị cú tam niên đắc
一 吟 雙 淚 流 。 Nhất ngâm song lệ lưu
知 音 如 不 賞 , Tri âm như bất thưởng
歸 臥 故 山 秋 。 Quy ngọa cố sơn thu
賈島                       Giả Đảo

Bài Dịch:

Ba năm làm được hai câu
Mỗi ngâm mỗi tủi lệ sầu chứa chan
Tri âm hờ hững chẳng màng
Thì thôi núi cũ thu vàng chờ nhau


​Phạm Khắc Trí
***
Tuyệt Cú

Làm được hai câu ba năm trọn
Lệ rơi sầu tủi mỗi lúc ngâm
Đoái hoài chăng hởi tri âm
Thu vàng núi cũ âm thầm đợi nhau


Kim Oanh
***
Dịch Nghĩa:


Mất ba năm trời mới được hai câu vừa ý
Mỗi lần ngâm lên là hai dòng nước mắt tuôn rơi
Này bạn chí thân sao không chịu thưởng thức
Thôi đành trở về với mùa thu nơi núi cũ


Dịch Thơ:
Tuyệt Cú


1/
Hai câu vừa ý mất ba năm
Lệ chảy đôi hàng mỗi bận ngâm
Thưởng thức bạn ơi sao lại chẳng
Tim thu núi cũ sống âm thầm

2/
Ba năm ưng ý hai câu
Mỗi lần ngâm đến dòng sầu chảy đôi
Bạn thân sao chẳng thưởng bồi
Đành về núi cũ đơn côi thu đời.


Quên Đi
***
Tuyệt Cú


1/
Ba năm làm được hai câu ổn
Nước mắt tuôn dài khi diễn ngâm
Hờ hững bạn thân không thưởng thức
Ngắm thu, về lại chốn sơn lâm.

2/
Hai câu làm suốt ba năm
Mắt tuôn suối lệ khi ngâm một mình
Bạn thân hờ hừng không nhìn
Ngắm thu, thôi lại về miền núi xưa.


Phương Hà
***
Tuyệt Cú


1/
Ba năm tuyệt cú chỉ hai câu
Cất tiếng ngâm nga đổ lệ sầu
Bằng hữu cớ sao không thưởng thức
Lặng thầm núi cũ lại vào thu

2/
Ba năm đắc ý đôi câu
Ngâm nga mỗi lúc rơi châu hai hàng
Bận thân chẳng thấy hỏi han
Đành cam núi cũ quan san thu về


Mai Xuân Thanh
Ngày 24 tháng 04 năm 2017
***
Phỏng ý thơ Giả Đảo

1/
Ba năm đắc ý chỉ đôi câu!
Mỗi lúc ngâm lên lệ đổ sầu
Ban hữu chẳng màng, không thưởng thức
Thu về núi cũ,vui cùng nhau

2/
Ba năm vừa ý hai câu
Ngâm lên chỉ thấy dòng châu đôi hàng
Bạn không thưởng thức chẳng màng
thôi về núi cũ, chờ sang thu vàng


Song Quang
***
Tuyệt Cú


Ba năm nắn nót được hai câu
Một lược ngâm nga lã chã châu .
Ai đó tri âm không thưởng thức,
Thôi về núi cũ gối thu sầu.


Mailoc phỏng dịch
***
Tứ Tuyệt

Ba năm toại ý đôi câu thơ
Dẫu một lần ngâm lệ đẫm mờ
Tri kỷ đành sao lòng chẳng cảm
Quay về núi cũ với thu mơ


Kim Phượng
***
Ngắt Câu


1/
Ba năm hai câu được
Một ngâm nước mắt rơi
Tri âm không khen thưởng
Về núi cũ, thu ngơi!!

2/
Ba năm hoàn tất hai câu
Một ngâm nước mắt theo nhau đôi hàng
Tri âm ví chẳng ngó ngàng
Về nơi núi cũ thu vàng nghỉ ngơi!!


Lộc Bắc
Mai17