Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Tình Chim


Thơ: Nguyễn Gia Khanh
Thơ Tranh: Kim Oanh