Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Đàn Chim Việt


Thơ: Nguyễn Cao Khải
Thơ Tranh: Kim Oanh