Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Cảm Tác: Đàn Chim Việt


Đàn Chim Việt

Quê hương chìm đắm phong ba
Lòng sầu viễn khách can qua nén lòng
Tự do hai chữ hoài mong
Tiếng Đàn chim Việt vọng trông ngày về

Kim Oanh

***
Cảm Tác: Đàn Chim Việt


Đàn chim biền biệt xa quê
Chỉ mong xoãi cánh trở về đất cha
Nặng lòng thương nhớ quê nhà
Ước ngày tươi sáng chan hòa niềm vui

Nguyễn Cao Khải