Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Thái Huy Chúc Mừng Sinh Nhật Kim OanhMừng chi, sinh nhật của Kim Oanh?
Viết chúc đôi câu vạn sự lành
Từ Chúa ban cho người tốt nết
Tới trời trao tặng bậc thông minh
Thận Thơ tranh ráp luôn vừa ý
Thơ Thẩn khung thêu rất đạt tình
Chín ấy, ai hơn thưa quí vị?
Mừng chi, sinh nhật của Kim Oanh?

***
Chín Nút thông minh đúng quá rồi!
Ai hơn nữa nhỉ thỉnh lên ngôi…
Triển khai mạng lưới luôn tươm tất
Chăm sóc vườn thơ thật tuyệt vời
Đón quí tao nhân vô xướng họa
Mời chư mặc khách ghé thăm chơi
Sẻ chia dăm xị Đinh Lăng tửu
Sảng khoái ca ngâm đắc chí cười.

Thái Huy