Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Melbourne Chạm Thu


                           ( Phố Bright)

Melbourne trời chửa vào Đông
Hiên ngoài lành lạnh cơn giông len về
Melbourne cái rét gần kề
Thu vừa chạm ngõ lòng tê tái lòng

Mỏi mòn vời vợi bên song
Hắt hiu bóng lẻ đơn phòng lá lay
Mơ mùa tay lại trong tay
Hương xưa mộng ước đêm say tình hồng

Melbourne trời chửa vào đông
Giấc trăn trở giấc …hừng đông nhớ người!


Kim Oanh
7/4/2017
* Họa Vận Melbourne Lập Đông của Từ Duy