Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Thơ Tranh: Mùa Hè Của Tôi Đâu


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh