Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Chuyện Blogger


Chuyện Blogger

Ngơ ngơ ngáo ngáo một thằng tôi
Láo láo lơ lơ chuyện đã rồi
Web web mail mail khoe loạn xạ
Thi thi phú phú chẳng lo bồi
Thà rằng ngốc ngốc ngu ngu vậy
Bỏ hết hờn hờn giận giận thôi
Giờ đã sung sung kèm sướng sướng
Thảnh thơi nói nói với cười cười.

Quên Đi


Tâm Sự Blogger


Vẩn vẩn vơ vơ một ngốc tôi
Vui Vui cực cực chuyện xong rồi
Thơ thơ xướng xướng luôn bay tới
Ảnh ảnh tranh tranh mãi đấp bồi
Chẳng trí khờ khờ khạo khạo vậy
Được tâm tịnh tịnh an an thôi
Đau đau yếu yếu nhưng tâm khoẻ
Ngắm ngắm xem xem thích thú cười.

Kim Oanh


 

Đường Vào Thi Phú

Dở dở ương ương bản tính tôi
Ngơ ngơ ngáo ngáo tự lâu rồi
Bằng Bằng Trắc Trắc không tuân thủ
Luật Luật Niêm Niêm chẳng đắp bồi
Mộng mộng mơ mơ pha ý vị
Thơ thơ thẩn thẩn vậy mà thôi
Thi thi phú phú nay mai khá
Thực thực hư hư rõ khóc cười

Kim Phượng


Quen Quen Lạ Lạ

Lạ lạ quen quen lỗi tại tôi
Quên quên nhớ nhớ cũng lâu rồi
Yêu yêu trách trách xưa lo lắng
Ghét ghét hờn hờn sớm liệu bồi
Né né lơ lơ luôn bất tiện
Im im lặng lặng sẽ qua thôi
Buồn buồn mệt mệt nên tha thứ
Sắc sắc không không miệng mỉm cười

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 04 năm 2017


Đường Vào Thơ Luật

Vui vui thích thích ấy thằng tôi
Đắm đắm mê mê​ ​quả lạ rồi
Thẩn thẩn niêm niêm hoài kiếm tới
Thờ thờ đối đối mãi tìm bồi
Ngoài hiên ngáo ngáo ngơ ngơ ấy
Cạnh ngõ lờ lờ lửng lửng thôi
Vẫn vẫn vơ vơ hoài cũng được
Khoái khoái vui vui miệng mỉm cười

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đinh Diệm)