Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Nguyễn Đắc Thắng Mừng Sinh Nhật “Em Vĩnh Long”
Thời gian có cảm như vừa?
Để còn e ấp vẫn ưa được nhìn
Mai ngày lại đến ngày sinh
Không quà hết tứ ngẩn tình nghẹn thơ
Duyên may nhờ phút thẩn thờ
Trông hình cảm dáng bắt quờ chúc vang
Mừng em tuổi mới rộn ràng
Rộn vầng trăng tỏa ánh vàng tháng năm
Khơi tình thả mộng xa xăm
Như đêm Mười Sáu Tháng Năm ảo huyền.
Long Hồ xứ Vĩnh hồn thiêng
Miền quê sông nước kết duyên thơ hòa
Xứ Úc bày khúc hoan ca
Tự do dân chủ quê nhà hát theo!

Nguyễn Đắc Thắng
170315