Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Hạ Xưa - Hè Nầy Chợt Nhớ Hạ XưaHạ Xưa

Cổng trường hiu hắt bóng người
Ve kêu thảng thốt ngậm cười lỡ duyên
Một mùa hạ đỏ khó quên
Phượng vỹ tan tác rơi trên lối chờ
Gió cuồng rối sợi tóc tơ
Bão táp giết chết ngây thơ biển người
Lênh đênh vỡ khóc vỡ cười
Một lần ly biệt suốt đời lạc nhau.

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Hè Nầy Chợt Nhớ Hạ Xưa

Hạ nầy chợt nhớ một người
Ngày xưa duyên dáng,miệng cười thêm duyên
Bãi trường hè ấy không quên
Chuyền tay Phượng đỏ cầm trên cổng chờ
Gió luồng tóc mượt như tơ
Lòa xòa bay xỏa hương thơ của người
Giờ đây mãi nhớ nụ cười
Dù ta cách biệt cuộc đời của nhau

Song Quang
Cuối 5/2017
***
Bể Dâu

Sân trường thấp thoáng mấy người
Hè xưa lưu bút nụ cười có duyên
Ve sầu trỗi nhạc chớ quên
Phượng hồng tươi thắm bay lên đợi chờ
Bạn thân ấp ủ mối tơ
Thầm yêu trộm nhớ làm thơ tặng người
Ai ngờ tắt lịm tiếng cười
Bể dâu biến đổi suốt đời mất nhau!

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 05 năm 2017