Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Mai Xuân Thanh Chúc Mừng Sinh Nhật Kim OanhSinh nhật Kim Oanh ngày mười sáu
Tháng năm này con cháu nhà thơ
Biết bao hy vọng mong chờ
Tỷ huynh đệ muội ước mơ trọn tình
Nơi hải ngoại, quê mình cách trở
Thường e-mail thương nhớ đầy vơi
Tiệc vui nâng chén xin mời
Gởi câu tâm sự cạn lời hàn huyên...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 05 năm 2017