Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Quên Đi Mừng Sinh Nhật Kim Oanh
Đầu mùa hạ sắc hoa đang thắm
Ánh bình minh lấm tấm sương mai
Tháng Năm mười sáu nhớ ngày
Kim Oanh sinh nhật mừng thay đôi vần
Đây chén rượu tình thân huynh muội
Anh chúc Em thêm tuổi vẫn tươi
Quanh năm nói nói cười cười
Thơ như Tô Muội bao người chờ mong

Quên Đi