Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Áo Trắng Ngày Xưa - Nguyễn Đức Tri Tâm - Grace Văn


Sáng tác: Nguyễn Đức Tri Tâm
Tiếng Hát: Grace Văn
Hình Ảnh: Thu Đào