Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Còn Gì Xuân Xưa
Trả lại em mùa xuân thuở trước
Một thời tóc mượt tuổi cài trâm
Đôi tim run nhịp rất âm thầm
Tình ngượng ngập những lần hò hẹn

Trả lại em mùa xuân năm trước
Thược Dược, Đào, Mai, Cúc chen đua
Khoác áo mới cùng đi lễ Chùa
Anh khẽ bảo hoa còn thua em nữa

Xuân xa xôi tìm chút hương thừa
Em ngậm ngùi tựa cửa hoài mong
Cơn gió xuân lạnh buốt cõi lòng
Tuổi xuân hồng chợt đong thành đá

Anh từ giã mang đi tất cả
Còn lại gì để trả cho em
Cánh hoa xuân héo hắt bên thềm
Không hương sắc lấy gì xuân đến

Kim Oanh