Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Câu Đối: Xuân Giáp Ngọ - Huỳnh Hữu Đức


Câu Đối: Huỳng Hữu Đức
Trình Bày: KimOanh