Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Bến Trăng Thưa


  

     (Vần thơ nối tiếp Thuyền, Trăng Và Tịch Lặng của Trương Văn Phú)
 
Em chèo thuyền qua dòng sông Vĩnh
Bỏ trăng ở lại trong tịch lặng
Tôi đứng ngây dại chẳng nên lời
Cùng ánh trăng tan lòng vời vợi
Trăng
 xuống ngàn thuyền vội xa khơi
Thuyền đâu trở lại bến sông xưa
Con sông ngây dại soi
bóng dừa
Ngóng mãi trăng về dăm ba bữa
Trăng đâu hẹn thề xu
ôi con nước 
Sông chìm sương trắng bến trăng thưa

Kim Oanh