Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Mộng Chiều Xuân - Nhạc Sĩ Ngọc Bích - Ca Sĩ Loan ChâuThơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Nhạc Sĩ: Ngọc Bích
Ca Sĩ: Loan Châu
Thực Hiện: 0ocatbuio0