Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Hương TìnhLạc bước Pleiku chiều phố đỏ
Bất chợt áo trắng nhỏ thướt tha
Lòng lâng lâng xôn xao rất lạ..
Níu chân người áo trận màu hoa

Mưa Phố Núi vương giọt hiền hoà
Mát lòng kẻ phương xa dừng bước
Nụ tình yêu hoa đời nở vượt
Nhánh ân tình xanh mướt vườn đêm

Em mù sương khoác áo bên thềm
Hương quyện lấy vai mềm tóc rối
Thoáng một lần mưa gội chẳng trôi
Pleiku em hỡi! Cúi đầu thú tội.

Một lần yêu chẳng hối nghìn sau!

Kim Oanh 
Melbourne 14-11-2010