Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Gọi Mùa


Sáng thức dậy tiếng gà gáy sớm
Nhìn trời cao lá ướm hơi sương
Mùa xuân qua chút nắng còn vương
Áo ai trắng đến trường nhẹ bước

Lá xanh cành vi vu bắt chước
Cất nhạc phong hát khúc mơ màng
Gọi Mùa Xuân ở lại đừng sang
Mang sắc thắm cho nàng hy vọng


Kim Oanh