Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Giậu Hoa Vàng


Thơ: Dạ Dung
Thơ Tranh: Kim Oanh