Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Ly Rượu Mừng - Phạm Đình Chương


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

1/ Sáng Tác: Phạm Đình Chương - Ban Họp Ca Thăng Long