Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Câu Đối: Đồng Bằng Phố Núi Vui Xuân Giáp Ngọ - Nam Chi


Câu Đối: Nam Chi
Trình Bày: Kim Oanh