Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Câu Đối: Mai Lan Cúc Trúc - Xuân Giáp Ngọ - Lê Kim Thành

      Anh Tư thương
      Em thương chúc anh một Mùa Xuân đầy tin yêu, nhiều sức khoẻ và hạnh phúc 
      Em9


Câu Đối: Lê Kim Thành
Trình Bày: Kim Oanh