Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Chia Sẻ      (Từ San Sẻ của Kim Oanh)

Anh đâu tiếc khoản thời trai trẻ
Hơn một lần chia sẻ với người
Bầu nhiệt huyết dâng cho đất nước
Để cho đời hạnh phúc tròn tay

Anh đâu tiếc tuổi xuân ngày đó
Yêu một người tim đã chẻ hai
Dù thiệt thua, lòng không tính toán
Ước mong tình đẹp ở ngày mai.

Song Quang