Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Xuân Lỗi HẹnCứ ngỡ xuân hồng đã ghé chơi *
(Hoàng Dũng)

Tô lại môi son đón mùa về
Nghe lòng rung động chút si mê
Xuân không rộn rã xuân héo hắt
Cúi mặt ngậm ngùi tắt nụ tươi

Tưới mát cho hoa nở nụ cười
Gió mùa hương gửi đến người vui
Thấp ngọn lửa tình … nhưng tàn lụi
Xuân xưa lỗi hẹn… Nhớ khôn nguôi

“ Cứ ngỡ xuân hồng đã ghé chơi” *
Xuân không về nữa hết một thời
Nụ tầm xuân chết trong ngày mới
Xoá dấu môi nồng... bởi giọt rơi…..!!!

Kim Oanh