Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Mimosa


Thơ: Khánh Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh