Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Hởi Em!
Đọc thơ em thấy nhớ
Trường xưa, nhà cũ, bạn thuở nào
Trôi theo dòng sông ra biển
Biết thuyền nhỏ về nơi nao?

Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Ngày xưa hạnh phúc biết bao
Bây giờ nhớ lại
Hãy nói mình phải làm sao?
Hỡi em!

Huỳnh Hữu Trí
Long An2010