Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Giáp Ngọ - Dạ Dung
MỪNG bạn Kim Oanh sáng tuổi đời
NĂM nay mã đáo xuân như Ý
Mới đẹp toàn gia bạn Kim Oanh
XUÂN tươi xuân thắm xuân an hảo
GIÁP xuân thương chúc gởi bạn hiền
NGỌ môn khai nở nụ thiên tiên

Dạ Dung