Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Đừng Hoen Mắt Lệ...San Sẻ 

Em không tiếc một thời rất trẻ
Chẻ quả tim san sẻ cho người
Em không tiếc mắt cười môi thắm
Đậm hương tình đầm ấm vòng tay 
Em không tiếc thương yêu ngây dại
Dù con đường hạnh phúc rẽ hai
Phần thiệt sai em không định hướng
Vướng khổ sầu chẳng tiếc mải mai

Kim Oanh
6/8/2013

Đừng Hoen Mắt Lệ...

      (Cảm tác từ bài San Sẻ của Kim Oanh)

Tiếc chi em cái thời son trẻ.
Đem quả tim san sẻ cho người.
Vòng tay rồi cũng buông lơi.
Hương lòng phai nhạt, bờ môi héo sầu.

Tiếc chi em tình đầu dang dở.
Buồn chi em đã lỡ đời nhau.
Đừng hoen mắt lệ thương đau.
Xem như nước chảy qua cầu, nhé em!

Dương Thượng Trúc.
11/14/2013