Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Đợi Mùa


Cổng trường khép lại phủ tang sương
Anh đi phố chết tím hôn hoàng
Em về nhuôm áo màu nhung nhớ
Tím cả chiều loang tím ngỡ ngàng...

Rồi có hôm nào anh về ngang
Hoa trắng tường leo trắng đầy giàn
Có tìm thấy đóa màu năm cũ
Đợi mùa gió chướng đón xuân sang!?

Kim Oanh
Melb.18-11-2010