Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Thuyền Trăng Và Tịch LặngEm chèo thuyền qua
Bỏ trăng ở lại
Tôi đứng ngây dại
Cùng ánh trăng tan
Trăng trôi xuống ngàn
Thuyền đâu trở lại
Con sông ngây dại
Ngóng mãi trăng về
Trăng đâu hẹn thề
Sông chìm sương trắng

 
(Ảnh chụp của chính tác giả)
Trương Văn Phú