Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Thơ Tranh: Một Chiều Xuân


Thơ:Biện Công Danh( DTTN)
Thơ Tranh: Kim Oanh