Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Bóng Nguyệt


"Hồn mê say nâng niu cánh mộng
Nụ xuân tình ước vọng vườn đêm" *
Dệt mơ bóng nguyệt bên thềm
Tương phùng dạ khúc êm đềm gót sen

Quên Đi
* Thơ Kim Oanh