Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Thơ Tranh: Bâng Khuâng


Thơ: Kim Phượng 
Thơ Tranh: Kim Oanh