Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Ơn Nghĩa Sinh Thành (Dương Thiệu Tước)


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Dương Thiệu Tước
Tiếng Hát: Giao Linh