Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Sẽ Có Một Ngày...


(Từ Nếu Mai Người Về của Nguyễn Đắc Thắng)

Vâng! Rồi sẽ có ngày lại quay về
Tìm người chân chất với hồn quê
Thâm tình bạn cũ bên nương rẫy
Một thuở trò chơi ước hẹn thề

Sẽ có một chiều ghé làng xưa
Cây xoài vắt vẻo chân đu đưa
Nhảy ùm xưống rạch cùng bơi lội
Chập chững bè nhau chiếc bập dừa

Sẽ về tìm lại mùa mưa cũ
Mái hiên hai đứa rũ ghé qua
Đục mưa đùa nghịch bong bóng nước
Một thuở ngây thơ chẳng phai nhòa

Sẽ trở về dù chẳng còn ai
Dòng sông ký ức bắt nhịp dài
Bến xưa vẫn đợi con thuyền lỡ
Nặng chở ân tình... dẫu phôi phai!

Kim Oanh
8/10/2014