Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Khi Thái Sơn Ngã Bóng Cuối Trời - Trầm Hương FMSR - Gia Ân


Con cứ ngỡ rằng
Núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống.
Con cứ ngỡ rằng
Bàn tay cha mãi mãi bên con.
Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi
Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời
Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha
Cha ơi! Cha hỡi!...
Con cứ ngỡ rằng
Núi đá kia muôn đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng
Rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi Thái Sơn chìm giữa biển đời
Có giòng lệ thấm xuống đại dương.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn
Có dòng lệ thấm xuống hồn con

(Cha ơi!, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm.
Con là sóng chảy xiết reo ca,
cha là núi dõi theo và nhớ , dõi theo con với cả khối tình nồng
như dòng lệ thấm xuống đại dương...
Cha ơi!Con khóc cha.
Cha ơi! Con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm
Cha ơi! Cha ơi!...)

Trầm Hương FMSR